Fauna mórz i oceanów


Fauna mórz i oceanów

Wystawa przyrodnicza w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu składa się z trzech części obrazujących różnorodność gatunków zwierząt morskich zamieszkujących słone bądź słonawe wody trzech stref klimatycznych.

Można zobaczyć na tej wystawie rzadkie, znakomicie spreparowane okazy reprezentujące ważniejsze grupy zwierząt. I tak część pierwsza ukazuje przedstawicieli fauny słonawo-wodnej klimatu umiarkowanego tzn. zwierzęta żyjące w wodach Bałtyku, Zalewu Szczecińskiego i zatoki Pomorskiej.

Druga część ukazuje przedstawicieli fauny na Antarktyce, trzecia natomiast faunę mórz tropikalnych.

Uzupełnieniem wystawy przyrodniczej są akwaria, w których obejrzeć można imponujących rozmiarów piranię, sumy rekinie oraz żółwie słodkowodne.